Založit webové stránky nebo eShop

Rozpočet‚ střednědobý výhled

 

 

 
Návrh rozpočtu na rok 2018      
       
hlavní činnost      
       
NÁKLADY SKUTEčNOST III.Q 2017 PŮVODNÍ PLÁN 2017 PLÁN 2018
účt. sk. 50-spotřebované nákupy      
celkem účt. sk. 50 58 498 98 000 93 000
účt. sk.51-služby      
celkem účt. sk. 51 89 508 117 600 236 820
účt. sk. 52-osobní náklady      
celkem účt. sk. 52 1 181 265 1 414 490 1 769 108
účt. sk. 53 - daně a poplatky      
účt. sk. 53 - daně a poplatky      
celkem účt. sk. 53 0 500 500
účt. sk. 54 - ostatní náklady      
celkem účt. sk. 54 4 136 10 500 2 500
účt. sk. 55 - odpisy, rezervy, opr. pol.      
celkem účt. sk. 55 9 308 24 411 17 411
NÁKLADY CELKEM 1 342 715 1 665 501 2 119 339
       
hlavní činnost      
VÝNOSY SKUTEčNOST III.Q 2017 PŮVODNÍ PLÁN 2017 PLÁN 2018
VÝNOSY PLÁN RO UPR. PLÁN
Tržby z prodeje služeb      
Celkem tržby z prodeje služeb 207 459 250 000 260 000
Ostatní výnosy      
Celkem ostatní výnosy 40 045 165 501 50
Příspěvky a dotace na provoz      
Celkem příspěvky a dotace 1 235 149 1 250 000 1 859 289
VÝNOSY CELKEM 1 482 653 1 665 501 2 119 339
       
       
 
       

 

Návrh střednědobého výhledu pro roky 2019, 2020    
     
HLAVNÍ ČINNOST    
NÁKLADY r. 2019 r. 2020
Účt. sk. 50 - Spotřebované nákupy 100 000 110 000
Účt. sk. 51 - Služby 240 000 240 000
Účt. sk. 52 - Osobní náklady 1 800 000 1 850 000
Účt. sk. 53 - Daně a poplatky 500 500
účt. sk. 53 - daně a poplatky    
Účt. sk. 54 - Ostatní náklady 2 500 2 500
Účt. sk. 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky 20 000 25 000
NÁKLADY CELKEM 2 163 000 2 228 000
     
     
VÝNOSY r. 2019 r. 2020
Účt. sk. 60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží (služby klientům) 265 000 270 000
Účt. sk. 66 - Fiannční výnosy (kreditní úroky na b.ú.) 50 50
Účt. sk. 67 - Výnosy z transferů 1 897 950 1 957 950
VÝNOSY CELKEM 2 163 000 2 228 000
     
3.11.2017    
Zpracovala: Bc. Veronika Janíčková, DiS, ředitelka DPS Žlutice, p.o.
   
Helena Brichtová, účetní
 
 
     
     
     

 

TOPlist