Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Poslání‚ cíle‚ zásady‚ kapacita

Poslání a cíle pečovatelské služby

 Posláním  a cílem naší služby je, po nezbytnou dobu poskytovat uživatelům takovou míru podpory a pomoci při zajištění základních činností, aby tito uživatelé mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí a nemuseli vyhledat pobytovou sociální službu.

Cílem služby je, umožnit uživatelům, aby žili tam, kde žijí dlouhá léta, kde mají rodinu, známé, kde mají vytvořeny přirozené sociální vazby, kde se cítí dobře a bezpečně.

Při tom je třeba:
    - podporovat uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech,
    - napomáhat příjemcům služby k udržení soběstačnosti, aby mohli co nejdéle žít v přirozeném      prostředí,
    - zajišťovat maximálně aktivní život s ohledem na zdravotní stav.

Zásady poskytované služby

Základní zásady vymezuje § 2 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Mezi základní zásady podle tohoto ustanovení patří:

 • zachování lidské důstojnosti uživatelů,

 • zjišťování individuálních potřeb uživatelů,

 • aktivní působení na uživatele,

 • podpora rozvoje jejich samostatnosti,

 • motivace uživatelů k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace,

 • posilování sociálního začleňování uživatelů,

 • poskytování pečovatelské služby v zájmu uživatelů a v náležité kvalitě

 • zajištění dodržování lidských práv a základních svobod osob.

Zásady poskytované pečovatelské služby DPS Žlutice, p.o. stanovuje Etický kodex pracovníků DPS Žlutice, p.o.

Cílová skupina

Cílovou skupinou uživatelů jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Okruh osob: 

 • osoby s chronickým onemocněním

 • osoby se zdravotním postižením

 • rodiny s dítětem/dětmi

 • senioři

Věková struktura cílové skupiny - bez omezení věku.

Kapacita služby

Kapacita služby činí 4 klienti - jedná se o okamžitou maximální kapacitu, tzn., že v jeden okamžik můžeme zajistit pomoc a podporu současně 4 klientům najednou.

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist