Založit webové stránky nebo eShop

Poslání a cíle‚ kapacita služby

Poslání a cíle pečovatelské služby

 Posláním  a cílem naší služby je, po nezbytnou dobu poskytovat uživatelům takovou míru podpory a pomoci při zajištění základních činností, aby tito uživatelé mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí a nemuseli vyhledat pobytovou sociální službu.

Cílem služby je, umožnit uživatelům, aby žili tam, kde žijí dlouhá léta, kde mají rodinu, známé, kde mají vytvořeny přirozené sociální vazby, kde se cítí dobře a bezpečně.

Při tom je třeba:
    - podporovat uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech,
    - napomáhat příjemcům služby k udržení soběstačnosti, aby mohli co nejdéle žít v přirozeném      prostředí,
    - zajišťovat maximálně aktivní život s ohledem na zdravotní stav.

Cílová skupina

Cílovou skupinou uživatelů jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Okruh osob, pro které je sociální služba určena (věková struktura)

  • děti kojeneckého věku (do 1 roku)

  • děti předškolního věku (1 - 6 let)

  • dospělí (27 - 64 let)

  • mladší senioři (65 - 80 let)

  • starší senioři (nad 80 let)

Kapacita služby

 

  • Maximální roční kapacita služby činí 90 aktivních smluv. Maximální denní kapacita je ovlivněna místem výkonu služby a délkou poskytovaného úkonu. Denně jsme schopni zajistit Ddovoz oběda cca 60 klientům a poskytnout služby cca 20 klientům. Maximální okamžitá kapacita počtu uživatelů služby činí 5 (poskytnutí služby v jeden okamžik). 

 

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist